logo

ทัวร์จีนไม่ลงร้าน ทัวร์ฮาร์บิน... 1 ปีมีครั้งเดียว เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ 7 วัน 5 คืน (CA)

รหัสทัวร์ : CCTT190229
ทัวร์จีนไม่ลงร้าน ทัวร์ฮาร์บิน... 1 ปีมีครั้งเดียว เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ 7 วัน 5 คืน (CA)

  • ชมเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”การแกะสลักน้ำแข็ง เยือนหมู่บ้านหิมะ เหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยาย ลานสกียาบูลี่ ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์เทียนจิน หรือ เทียนจิน อาย
  • ทัวร์ฮาร์บิน ลานสกีYABULI หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย ชมเขาแกะหญ้า เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง โบสถ์เซ็นโซเฟีย ถนนจงเอียง อนุสาวรีย์ฝั่งหง โชว์ว่ายน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ ทัวร์เทียนสิน สวนจิ้งหยวน ถนนอู่ต้าเต้า ชิงช้าสวรรค์เทียนจินอาย
  • ลิ้มรสอาหารพิเศษ อาหารตงเป่ย สุกี้ตงเป่ย
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีนไม่ลงร้าน ทัวร์ฮาร์บิน... 1 ปีมีครั้งเดียว เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ 7 วัน 5 คืน (CA)
ทัวร์จีนไม่ลงร้าน ทัวร์ฮาร์บิน... 1 ปีมีครั้งเดียว เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ 7 วัน 5 คืน (CA)
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน