logo

ทัวร์คุณธรรม ไต้หวัน สวรรค์ นักกิน นักช้อป ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว 4วัน 3คืน (TG)

รหัสทัวร์ : CCTT220346
ทัวร์คุณธรรม ไต้หวัน สวรรค์ นักกิน นักช้อป ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว 4วัน 3คืน (TG)

  • ทัวร์คุณธรรม ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขายออฟชั่น พัก 4 ดาว แหล่งช้อปปิ้ง ทุกคืน
  • จุดเช็คอิน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน อุทยานเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • พิเศษ ชาบูไต้หวัน &​ ซีฟู๊ด
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
25 ก.พ. 66 - 7 มี.ค. 66 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 29,999 6,000 29,999 แสดง -
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66 29,999 6,000 29,999 แสดง -

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์คุณธรรม ไต้หวัน สวรรค์ นักกิน นักช้อป ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว 4วัน 3คืน (TG)
ทัวร์คุณธรรม ไต้หวัน สวรรค์ นักกิน นักช้อป ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว 4วัน 3คืน (TG)
ราคาเริ่มต้น 29,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน