logo

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (B3)

รหัสทัวร์ : CCTT220347
ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (B3)

  • สัมผัสดินแดนมังกรสายฟ้า.และศรัทธา ของชาวภูฎาน
  • พาโรซอง, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, วัดคิชู ลาคัง, ที่ทำการไปรษณีย์, สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม, จุดชมวิวชังเกกัง, ป้อมซิมโตคาซอง, วัดชิมิลาคัง, พูนาคาซอง, วัดดรุ๊กวังเกล – โดชูลาพาส,อนุสรณ์สถานแห่งชาติ, สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน, ตาชิโชซอง, วัดทักซัง, ช้อปปิ้ง -- พาโรสตรีท
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 65 - 14 ส.ค. 66 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 99,900 7,900 75,900 39,900 แสดง -
2 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66 99,900 7,900 75,900 39,900 แสดง -
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 99,900 7,900 75,900 39,900 แสดง -
1 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 99,900 7,900 75,900 39,900 แสดง -
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 99,900 7,900 75,900 39,900 แสดง -

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (B3)
ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (B3)
ราคาเริ่มต้น 99,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน