logo

มหัศจรรย์ บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD)

รหัสทัวร์ : CCTT220368
มหัศจรรย์ บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD)

  • วิหารทานาห์ลอต, วัดเบซากิห์, บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
  • สวนวิษณุ, วัดอูลูวาตู, หาดจิมบารัน, หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก, วัดทามันอายุ, บาหลีสวิง, วัดบราตัน, วิหารทานาห์ลอต, ปุราเบซากิห์หมู่บ้านวัฒนธรรม, วัดเทมภัคสิริงค์
  • พิเศษ!! เมนูอาหารทะเลจิมบารัน (Jimbaran)
เดินทางช่วง
15 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 21,999 4,000 21,999 20,999 แสดง -
28 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 23,999 4,000 23,999 22,999 แสดง -

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์ บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD)
มหัศจรรย์ บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD)
ราคาเริ่มต้น 21,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน