logo

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน (WE)

รหัสทัวร์ : CCTT230020
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป  5 วัน 4 คืน (WE)

  • ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ชมความสวยงามขององค์พระใหญ่ที่ วัดโฝกวงซาน เมืองเกาสง เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง ช้อปปิ้งกันให้จุใจ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซินจูเจียง เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน พักโรงแรม 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ
  • เมืองเจียอี้ ,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, เมืองไถจง, เฉิ่นจี้ซินชุน (Shenji New Village), เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซานซื่อ, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ไทเป, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, เมืองเกาสง, ช้อปปิ้งซินจูเจียง, เกาสง, วัดโฝกวงซัน, ทะเลสาบดอกบัว, เจดีย์เสือมังกร, สนามบินเกาสง
  • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 เม.ย. 66 - 6 ธ.ค. 66 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 36,999 8,500 36,999 32,999 แสดง -
Sold Out
3 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 32,999 8,500 32,999 32,999 แสดง -
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 32,999 8,500 32,999 32,999 แสดง -
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 32,999 8,500 32,999 32,999 แสดง -
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 32,999 8,500 32,999 32,999 แสดง -
19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 32,999 8,500 32,999 32,999 แสดง -
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 32,999 8,500 32,999 32,999 แสดง -
2 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66 32,999 8,500 32,999 32,999 แสดง -

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป  5 วัน 4 คืน (WE)
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน (WE)
ราคาเริ่มต้น 32,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน