logo

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5วัน 4คืน (SL)

รหัสทัวร์ : CCTT230074
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5วัน 4คืน (SL)

  • ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ชมซากุระบานสะพรั่ง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน อุทยานธรณีเย่หลิ่ว เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ช้อปปิ้งกันให้จุใจ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เมืองเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ร้านชา, เมืองไถจง, ร้านไอศกรีม MIYAHARA(ไม่รวมค่าไอศกรีม), เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, อุทยานเย๋หลิ่ว. หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ร้านคอสเมติค, ศูนย์เจอร์เมเนียม, ร้านขนมพายสับปะรด, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), ช้อปปิ้งซีเหมินติง, อิสระช้อปปิ้งให้จุใจตลอดวัน (FREEDAY)
  • เมนูพิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
เดินทางช่วง
1 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
1 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66 18,999 5,000 18,999 18,999 แสดง -
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5วัน 4คืน (SL)
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5วัน 4คืน (SL)
ราคาเริ่มต้น 18,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน