logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
แอฟริกา
พบ
14 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ZGCAI-2306GF อียิปต์  ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย EP.2

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230319
ชมเมืองอเล็กซานเดรีย ตำนานความรักของพระนางคลีโอพัตรา สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหาพีระมิดแห่งกีชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ธ.ค. - 66

เริ่มต้น

39,990
ZGCAI-2402EY อียิปต์ ไคโร กีซา เมมฟิส  อเล็กซานเดรีย

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Etihad Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230448
ชมเมืองอเล็กซานเดรีย ตำนานความรักของพระนางคลีโอพัตรา สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหาพีระมิดแห่งกีซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ก.พ. - 67
เม.ย. - 67
พ.ค. - 67

เริ่มต้น

43,990
ZGCAI-2308EY อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย  EP.2

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230328
ชมเมืองอเล็กซานเเรีย ตำนานความรักของพระนางคลีโอพัตรา สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหาพีระมิดแห่งกีซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
พ.ค. - 67

เริ่มต้น

45,990
ZGCAI-2401GF อียิปต์ ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย EP.3

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230386
ชมเมืองอเล็กซานเดรีย ตำนานความรักของพระนางคลีโอพัตรา สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหาพีระมิดแห่งกีซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เริ่มต้น

45,990
ZGCAI-2305GF อียิปต์ ไคโร กีซา เมมฟิส อเล็กซานเดรีย

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Gulf Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230301
ชมเมืองอเล็กซานเดรีย ตำนานความรักของพระนางคลีโอพัตรา สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหาพีระบิดแห่งกีซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ธ.ค. - 66

เริ่มต้น

56,990