logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
จอร์เจีย
พบ
32 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ZGBUS-2306TK จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ทบิลิซี่ - สกี รีสอร์ท พักกูดาอูรี 2 คืน (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230026
แกรนด์จอร์เจีย เที่ยวคุ้มสุดคุ้มเข้าบาทูมี่ กลับทบิลิซี พักสกี รีสอร์ท กูดาอูรี 2 คืน ล่องเรือทะเลดำ พิชิตดินแดนไข่มุกแห่งคอเคซัส
ก.พ. - 66

เริ่มต้น

49,990
ZGBUS-2303TK จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220432
แกรนด์จอร์เจีย เที่ยวคุ้มสุดคุ้มเข้าบาทูมี่-กลับทบิลิซี ล่องเรือทะเลดำ พิชิตดินแดนไข่มุกแห่งคอเคซัส สัมผัสมนต์เสน่ห์สุดของทวีปเอเชีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าบอร์โจมี่ และ ทบิลิซี่

เริ่มต้น

51,990
ZGTBS-2303TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220434
แกรนด์จอร์เจีย เที่ยวคุ้มสุดคุ้มเข้าบาทูมี่ กลับทบิลิซี พักสกี รีสอร์ท กูดาอูรี 2 คืน ล่องเรือทะเลดำ พิชิตดินแดนไข่มุกแห่งคอเคซัส

เริ่มต้น

51,990
ZGTBS-2309TK ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ คูไตซี ไซห์นากี ควาเรลี มิสคเคต้า (เข้า-ออก ทบิลิซี่)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230044
นั่ง 4 WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนสุดขอบทวีปเอเชีย
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

52,990
ZGTBS-2302TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี  บาทูมี - สกี รีสอร์ท พักกูดาอูรี 2 คืน (เข้าทบิลิซี-ออกบาทูมี่)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220395
แกรนด์จอร์เจีย เที่ยวคุ้มสุดคุ้มเข้าบาทูมี่ กลับทบิลิซี พักสกี รีสอร์ท กูดาอูรี 2 คืน ล่องเรือทะเลดำ พิชิตดินแดนไข่มุกแห่งคอเคซัส
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

54,990
ZGTBS-2308TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าทบิลิซี่ - ออกบาทูมี่)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230037
แกรนด์จอร์เจีย เที่ยวคุ้มสุดคุ้มเข้าบาทูมี่ กลับทบิลิซี พักสกี รีสอร์ท กูดาอูรี 2 คืน ล่องเรือทะเลดำ พิชิตดินแดนไข่มุกแห่งคอเคซัส
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

54,990
ZGBUS-2301TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ - สกี รีสอร์ท พักกูดาอูรี 2 คืน (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220383
แกรนด์จอร์เจีย เที่ยวคุ้มสุดคุ้มเข้าบาทูมี่ กลับทบิลิซี พักสกี รีสอร์ท กูดาอูรี 2 คืน ล่องเรือทะเลดำ พิชิตดินแดนไข่มุกแห่งคอเคซัส
ม.ค. - 66

เริ่มต้น

55,990
ZGBUS-2304TK จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ทบิลิซี่  - สกี รีสอร์ท พักกูดาอูรี 2 คืน (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220433
แกรนด์จอร์เจีย เที่ยวคุ้มสุดคุ้มเข้าบาทูมี่ กลับทบิลิซี พักสกี รีสอร์ท กูดาอูรี 2 คืน ล่องเรือทะเลดำ พิชิตดินแดนไข่มุกแห่งคอเคซัส
ก.พ. - 66

เริ่มต้น

55,990
ZGBUS-2305TK บาทูมี่ คูไตซี บอร์โจที่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (เข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่) EP.2

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230009
สัมผัสมนต์เสน่ห์สุดขอบทวีปเอเชีย เยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ชมความงามของ "ไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส
เม.ย. - 66
พ.ค. - 66

เริ่มต้น

59,990
ZGTBS-2304TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (เข้าทบิลิซี่-ออกบาทูมี่) EP.2

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230008
แกรนด์จอร์เจีย เที่ยวคุ้มสุดคุ้มเข้าบาทูมี่ กลับทบิลิซี พักสกี รีสอร์ท กูดาอูรี 2 คืน ล่องเรือทะเลดำ พิชิตดินแดนไข่มุกแห่งคอเคซัส
เม.ย. - 66

เริ่มต้น

69,990