logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ออสเตรีย
พบ
6 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ZGMUC-2409SV เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ฮัลล์สตัทท์-ทิตลิส)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Saudi Arabian Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240241
เยือนปราสาทแห่งเทพนิยาย พิชิตยอดเขาทิตลิส เที่ยวเมืองมรดกโลกซาลส์บูร์กและฮัลล์สตัทท์ อินเทอร์ลาเก้นเมืองสองทะเลสาบ

เริ่มต้น

79,990
ZGMUC-2406SQ เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240197
เยือนปราสาทแห่งเทพนิยาย ซาลส์บูร์ก และฮัล์สตัทท์เมืองมรดกโลก พิชิตเขาทิตลิส Check-in เมืองสวยริมทะเลสาป "อินเทอร์ลาเก้น"
ต.ค. - 67

เริ่มต้น

89,990