logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ภูฏาน
พบ
2 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พาโร พูนาคา วัดทักซัง 5 วัน 4 คืน (B3)

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Bhutan Airline

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220347
สัมผัสดินแดนมังกรสายฟ้า.และศรัทธา ของชาวภูฎาน
พาโรซอง, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, วัดคิชู ลาคัง, ที่ทำการไปรษณีย์, สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม, จุดชมวิวชังเกกัง, ป้อมซิมโตคาซอง, วัดชิมิลาคัง, พูนาคาซอง, วัดดรุ๊กวังเกล – โดชูลาพาส,อนุสรณ์สถานแห่งชาติ, สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน, ตาชิโชซอง, วัดทักซัง, ช้อปปิ้ง -- พาโรสตรีท
มิ.ย. - 66
ส.ค. - 66

เริ่มต้น

99,900