logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ฮ่องกง
พบ
75 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ZGHKG-2420EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240205
ชมโชว์แสงสีเสียงสุดตระการตา "A Symphony of Lights" ขอคู่วัดหวังต้าเซียน ขอพรเทพเจ้าแชกง และเจ้าแม่กวนอิ่มฮ่องฮำ

เริ่มต้น

15,990
ZGHKG-2338EK ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Emirates Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230491
สนุกสนานไปกับ "ดิสนีย์แลนด์" ดินแดนสุดหรรษาแบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงหมิวเพื่อความเป็นสิริมงคล

เริ่มต้น

19,990
ZGHKG-2408CX ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Cathay Pacific

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230570
ไหว้พระเสริมดวง หมุนกังหันนำโชคที่วัดแชกงหมิว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ ช้อปปิ้งจุใจย่านจิมซาจุ่ย
ก.ค. - 67

เริ่มต้น

19,990
ZGHKG-2416HX ฮ่องกง นองปิง รีพัสเบย์ วิคตอเรียพีค ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์)

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Hong Kong Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240134
สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล

เริ่มต้น

19,990
ZGHKG-2413CX ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Cathay Pacific

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240076
เยือนลาสเวกัสแห่งเอเชีย ณ VENETIAN MACAU สักการะพระใหญ่โป่วหลิว ขอพรเสริมดวงเทพเจ้าแชกง
ธ.ค. - 67

เริ่มต้น

20,990
ZGHKG-2414CX ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Cathay Pacific

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240112
เยือนลาสเวกัสแห่งเอเชีย ณ VENETIAN MACAU สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเสริมดวงดวงเทพเจ้าแชกง

เริ่มต้น

21,990
ZGHKG-2415CX ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดีสนีย์แลนด์)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Cathay Pacific

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240118
สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล

เริ่มต้น

21,990
ZGHKG-2417CX ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ กระเช้านองปิง รีพสัสเบย์ วิคตอเรียพีค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Cathay Pacific

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240169
สักการะพระใหญ่โป่วหลิน หมุนกังหันเทพเจ้าแชกง ขอคู่วัดหวังต้าเซียน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเสริมสิริมงคล ชมวิววิคตอเรียพีค ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

เริ่มต้น

21,990
ZGHKG-2418HB ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง (รวมบัตรดิสนีย์)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Greater Bay Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240189
สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล

เริ่มต้น

22,990
ZGHKG-2419HB ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิง แชกงหมิว ไหว้พระ (ฟรีเดย์)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Greater Bay Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240190
เยือนลาสเวกัสแห่งเอเชีย ณ Venetian Macau สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเสริมดวงเทพเจ้าแชกง
ต.ค. - 67

เริ่มต้น

22,990