logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
พม่า
พบ
16 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ZGRGN-24018M พม่า ย่างกุ้ง หงสา  อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Myanmar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240015
ZGMDL-24018M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Myanmar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240013
ร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
ก.ค. - 67
ส.ค. - 67
ต.ค. - 67

เริ่มต้น

15,990