logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
พม่า
พบ
38 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ZGRGN-23028M พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี - พักอินทร์แขวน 1 คืน (รวมค่าประกันแล้ว)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Myanmar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230134
สักการะ 2 มหาบูชาสถานของพม่า "พระมหาเจดีย์ชเวดากอง" "เจดีย์ชเวมอดอว์" เยือนพระวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจ

เริ่มต้น

10,990
ZGRGN-23038M พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน EP.2

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Myanmar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230373
สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า พักบนอินทร์แขวน 1 คืน เยือนพระวังบุเรงนอง (บังลังก์ผึ้ง) ขอพรเทพทันใจ

เริ่มต้น

12,990
ZCMDL-23028M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Myanmar Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230372
สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ของพม่า สัมผัสที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ "อาณาจักรพุกาม" ดินแดนเจย์ดี 4;000 องค์

เริ่มต้น

15,990
ZGMDL-23018M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230206
สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ของพม่า สัมผัสที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ "อาณาจักรพุกาม" ดินแดนทะเลเจดีย์ 4,000 องค์
ต.ค. - 66

เริ่มต้น

16,990