logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
สวิตเซอร์แลนด์
พบ
3 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ZGZRH-2405SQ สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น เลาเทอร์บรุนเนิน โลซานน์ เจนีวา เบิร์น

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230564
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ชมน้ำตกไรน์อันยิ่งใหญ่ เยือนอินเทอลาเก้นเมืองสวยริมทะเล เช็คอินโลซานน์ เจนีวา
มิ.ย. - 67

เริ่มต้น

89,990
ZGZRH-2411SQ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท)

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240201
พิชิต 2 ยอดเขาแห่งสวิตฯ จุงเฟรา และ กอร์เนอร์แกรต เยือนเซอร์แมทเมืองสวยกลางหุบเขา เที่ยวอินเทอร์ลาเก้นเมืองสองทะเลสาบ
พ.ย. - 67

เริ่มต้น

89,990