logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
มาเก๊า
พบ
1 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์มาเก๊า ซัวเถา เปิดคลังสมบัติกับหมอช้าง 5 วัน 4 คืน (FD)

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240083
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ เปิดคลังสมบัติกับหมอช้าง รับปีมังกรทอง 1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ซัวเถา ศาลเจ้าไต่ฮงกง นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณา วัดเปากง นมัสการตำหนักไท่ส่วยเอี้ย ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรกับเทพเจ้าองค์ไท่ส่วย วัดอาม่า เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของ เกาะมาเก๊า สัมผัสรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองซัวเถา
เมนูพิเศษ...ห่านพะโล้
มี.ค. - 67

เริ่มต้น

34,999