logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ไต้หวัน
พบ
215 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ZGTPE-2311VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230060
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

เริ่มต้น

16,990
ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Vietjet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230100
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

เริ่มต้น

16,990
ZGTPE-2316VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230111
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

เริ่มต้น

16,990
ZGTPE-2325VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230412
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและชีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น

16,990
ZGTPE-2324VZ ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230408
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ มิตซุยเอาท์เล็ทและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น

17,990
ZGTPE-2401VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง ชมซากุระ (บินเช้า-กลับเย็น)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230438
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ ชมซากุระวัดเทียนหยวน สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น

17,990
ZGTPE-2403VZ ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน (บินดึก-กลับเย็น)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230444
เที่ยวไต้หวันสุดชิล นั่งรถไฟอาลีซาน ปล่อยโคมผิงชี เช็คอินพิกัดถ่ายรูปสุดคิ้ว "ป้ายรถเมย์ Tiaoshi" พิกัดฮิตเทรนด์ใหม่ พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน

เริ่มต้น

18,990
ZGTPE-2321CI ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 China Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230406
เที่ยวไต้หวันสุดชิล เยือนจิ่วเฟิ่นหมู่บ้านโบราณท่ามกลางหุบเขา เช็คอินบูราโนแห่งไต้หวัน!! ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

เริ่มต้น

19,990
ZGTPE-2322CI ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ด EP.2

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 China Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230407
เช็คอินที่เที่ยวใหม่!! สกายวอล์คชิงจิ้ง เยือนสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงชี เพลิดเพลินไปกับหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เฝิงเจี่ย และชีเหมินติง พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เสี่ยวหลงเปา และชาบูไต้หวัน

เริ่มต้น

19,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 15 โปรแกรม