logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ไต้หวัน
พบ
41 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ZGTPE-2204VZ ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220313
เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน

เริ่มต้น

15,990
ZGTPE-2307VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220366
เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชมซากุระวัดเทียนหยวน ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง พักไทเป 2 คืน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน มื้อพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน แถมฟรี!! ประกันอุบัติเหตุ

เริ่มต้น

15,990
ZGTPE-2205VZ ไต้หวัน ไทเป เจียอี้ หนานโถว เถาหยวน

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220314
เที่ยวไต้หวันสุดโรแมนติก ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ชาบูหมาล่า ชาบูไต้หวัน

เริ่มต้น

19,990
ZGTPE-2308JX ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Starlux Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220425
เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชิวๆไปกับหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า

เริ่มต้น

19,990
ทัวร์คุณธรรม ไต้หวัน อาหลี่ซาน 4 วัน 3 คืน (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220199
ทัวร์คุณธรรม #ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขายออฟชั่น พัก 4 ดาว แหล่งช้อปปิ้ง
จุดเช็คอิน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งซีเหมินติง
พิเศษ ชาบูไต้หวัน
ก.พ. - 66

เริ่มต้น

20,999
ZGTPE-2206BR ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน อาบน้ำแร่

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220355
เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชมสุดยอดบ่อน้ำพุร้อนแห่งกรุงไทเป "เป่ยโถว" รวมค่าตั๋วพิพิธภัณฑ์กู้กง พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน มื้อพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน
ก.พ. - 66
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

23,990
ทัวร์ ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง จิ่วเฟิ่น เย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (JX)

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Starlux Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220442
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน, นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก, ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน, ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน, อุทยานธรณีเย่หลิว เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของไต้หวัน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด, ช้อปปิ้งกันให้จุใจ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง, เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน ,อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน , ปลาประธานาธิบดี , บินไปไทเปและสัมผัสประสบการณ์การบินคุณภาพสูงกับสายการบินสตาร์ลักซ์
เถาหยวน , ผูหลี่ , ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้ , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , นั่งรถไฟโบราณ , เมืองไถจง , ร้านไอศกรีม MIYAHARA(ไม่รวมค่าไอศกรีม) เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง , ไทเป , ร้านขนมพายสับปะรด . อุทยานเย๋หลิ่ว , หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ช้อปปิ้งซีเหมินติง , วัดหลงซานซื่อ , ชมตึกไทเป 101
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน ,อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน , ปลาประธานาธิบดี
ก.พ. - 66

เริ่มต้น

26,999
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป  5 วัน 4 คืน (WE)

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Smile Airways

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230020
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ชมความสวยงามขององค์พระใหญ่ที่ วัดโฝกวงซาน เมืองเกาสง เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง ช้อปปิ้งกันให้จุใจ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซินจูเจียง เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน พักโรงแรม 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ
เมืองเจียอี้ ,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, เมืองไถจง, เฉิ่นจี้ซินชุน (Shenji New Village), เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซานซื่อ, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ไทเป, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, เมืองเกาสง, ช้อปปิ้งซินจูเจียง, เกาสง, วัดโฝกวงซัน, ทะเลสาบดอกบัว, เจดีย์เสือมังกร, สนามบินเกาสง
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน
เม.ย. - 66

เริ่มต้น

36,999