logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ไต้หวัน
พบ
139 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ZGTPE-2407VZ ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240043
เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินย่านซีเหมินติง

เริ่มต้น

14,990
ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240035
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

เริ่มต้น

16,990
ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 China Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240059
เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมเศียรราชินีอุทยานเย่หลิว ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดหลงซาน เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

เริ่มต้น

18,990
ZGTPE-2414VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240104
เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยผิงซี ชมเศียรราชินีอุทยานเหย่หลิว ช้อปปิ้งซีเหมินติง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

เริ่มต้น

18,990
ZGTPE-2319BR ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป EP.2

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230205
เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชมบ่อน้ำพุร้อน "เป่ยโถว" นั่งรถไฟอาลีซาน พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
มิ.ย. - 67

เริ่มต้น

19,990
ZGTPE-2412JX ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ผิงซี

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Starlux Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240057
เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมเศียรราชินีอุทยานเย่หลิว ปล่อยโคมลอยผิงซี ขอพรวัดหลงซาน เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน
มิ.ย. - 67

เริ่มต้น

21,990
ZGTPE-2416BR ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ผิงซี (พักย่านซีเหมินติง)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240160
เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 ปล่อยโคมลอยผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินซีเหมินติง

เริ่มต้น

21,990
ZGTPE-2411JX ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป บรูราโน่แห่งไต้หวัน

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Starlux Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240061
นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยผิงซี เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เริ่มต้น

22,990
ZGTPE-2415BR ไต้หวัน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน (พักโรงแรมน้ำแร่)

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 EVA Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240161
ล่องเรือ SUN MOON LAKE นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานไท่ผิงซาน ปล่อยโคมลอยผิงซี ขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

เริ่มต้น

22,990
ZGTPE-2408CI ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 China Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT240048
เช็คอินสกายวอล์คชิงจิ้ง เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดขอความร่ำรวยชื่อดัง ต้าซี

เริ่มต้น

23,990