logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
เกาะบอร์เนียว
พบ
2 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
มหัศจรรย์ บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220368
วิหารทานาห์ลอต, วัดเบซากิห์, บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
สวนวิษณุ, วัดอูลูวาตู, หาดจิมบารัน, หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก, วัดทามันอายุ, บาหลีสวิง, วัดบราตัน, วิหารทานาห์ลอต, ปุราเบซากิห์หมู่บ้านวัฒนธรรม, วัดเทมภัคสิริงค์
พิเศษ!! เมนูอาหารทะเลจิมบารัน (Jimbaran)
ธ.ค. - 65

เริ่มต้น

21,999