logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ลักเซมเบิร์ก
พบ
1 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ZGAMS-2402SQ เบเนลักซ์ เยอรมัน (โคโลญ ลักเซมเบิร์ก เฮก)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Singapore Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT230581
หมู่บ้านกีธูร์นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ ชมดินแดนแห่งกังหันลม เยือนลักเซมเบิร์กเมืองที่เล็กที่สุดในยุโรป เช็คอินจัตุรัสอันยิ่งใหญ่แห่งบรัสเซลส์
มิ.ย. - 67

เริ่มต้น

79,990