logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
มองโกเลีย
พบ
4 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ZGUBN-2202OM มองโกเลียนอก อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท - พักเกอร์ 1 คืน

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

 MIAT - Mongolian Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220244
ตะลุยความหนาว เยือนดินแดน "เจงกิสข่าน" พักเกอร์ หรือ กระโจม 1 คืน รวมค่านั่งสุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคระแล้ว
ธ.ค. - 65
ม.ค. - 66
ก.พ. - 66

เริ่มต้น

39,990