logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
เวียดนามเหนือ
พบ
6 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
มหัศจรรย์ ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220344
นาขั้นบันไดซาปา, นั่งกระเช้าขึ้นฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก
หมู่บ้านชาวเขา, ตลาดซาปา, กระเช้าฟานซีปัน, SilverWaterFallน้ำตกสีเงิน, สะพานแก้วมังกรเมฆ, จัตุรัสบาดิ่ญ, โบสถ์ฮานอย, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน, อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด

เริ่มต้น

17,999