logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ภาคกลาง
พบ
4 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ไหว้พระ - กรุงเทพ วันเดย์ทริป

จำนวนวัน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

CCTT220156
(thumbtack)วัดมังกร เยาวราช (thumbtack)ศาลเจ้าพ่อเสือ (thumbtack)ศาลพญาครุฑ (thumbtack)ศาลหลักเมือง (thumbtack)วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (thumbtack)วัดขุนจันทร์ ไหว้ พระราหู (value meal)อิสระทานอาหารวังหลัง

เริ่มต้น

999